BMW XDRIVE.
BMW XDRIVE.
Phân bổ lực để đạt hiệu quả tối đa qua hệ thống dẫn động hai cầu thông minh BMW xDrive.
Efficient Lightweight
Efficient Lightweight
Công nghệ BMW EffientLightweight là một ví dụ về sự kết hợp giữa khả năng lái hiệu quả và tính năng động